Bạn Đang ở đây: Thông Báo Phân ưu Phân Ưu cùng NT1 Nguyễn Ngọc Viên

Tổng Hội Chiến Tranh Chính Trị

Phân Ưu cùng NT1 Nguyễn Ngọc Viên

In PDF.

***************************************

CHIA BUỒN

Nhận được tin thân phụ của NT1 Nguyễn Ngọc Viên :

Cụ GIUSE NGUYỄN BÁCH
đã được Chúa gọi về ngày 09/01/2012
tại Kontum, Việt Nam
hưởng thọ 91 tuổi

Bạn đồng môn và đồng khóa thuộc GĐ Nguyễn Trãi Canada
thành thật chia buồn cùng anh Nguyễn Ngọc Viên và tang quyến,
cầu nguyện cho linh hồn cụ ông sớm về nước Thiên Đàng.

 


Bạn đồng khóa :
 
- Đinh Quang Thanh
- Nguyễn Quang Quảng
- Đinh Thiêm Xuân
- Vương Trọng Thiện