Bạn Đang ở đây: Thông Báo Chúc Mừng Lời chúc Giáng Sinh của Thầy Nguyễn Quốc Quỳnh

Tổng Hội Chiến Tranh Chính Trị

Lời chúc Giáng Sinh của Thầy Nguyễn Quốc Quỳnh

In PDF.

 KÍNH THĂM BỐ
 
             MERRY CHRISTMAS & HAPPY NEW YEAR
 
 
                         Lại một mùa Xuân nữa đến rồi
                         Lời Thầy vang vọng mãi trong tôi
                         Giảng đường ngày mãn khóa Trung Cấp
                         Ba tám năm trời thấm thoát trôi.
 
                         Lời Bố giờ nghe lại bồi hồi
                         Bao năm tình cảm vẫn không vơi
                         Những lời thăm hỏi chân tình ấy
                         Ấm áp tim con suốt cuộc đời.
 
                         Tình Bố bao la tợ biển trời
                         Dang tay ôm ấp lũ con côi
                         Mẹ gà che chở bầy con dại
                         Là cả trời xuân đẹp tuyệt vời!
 
                         Hôm nay nhân dịp giữa mùa vui
                         Thiên Chúa Giáng Sinh đến với đời
                         Xin gởi đến Thầy lời kính chúc
                         Thiên ân An lạc mãi cho Người.
                        
 
                    
      NT2 NGUYỄN HỮU TƯ KÍNH CHÚC