Bạn Đang ở đây: Thông Báo / Tổng Hội Địa Phương CHẤM DỨT TƯƠNG TRỢ NT2 NGÔ THUẬN THỜI

Tổng Hội Chiến Tranh Chính Trị

CHẤM DỨT TƯƠNG TRỢ NT2 NGÔ THUẬN THỜI

In PDF.
Kính quý niên trưởng và anh em đồng môn,Khi biết tin anh NT2 Ngô Thuận Thời bị cháy nhà, cháy xe truck và dụng cụ hành nghề cắt cỏ hôm 1/12/201, lại biết rõ gia cảnh anh Thời nghèo và mới qua Mỹ định cư nên nhiều niên trưởng và anh em đồng môn đã tham gia đóng góp tương trợ anh NT2 Ngô Thuận Thời, gọi phone thăm hỏi, anh Thời và gia đình rất cảm động.Sáng hôm qua Thứ Bảy, 10/12/2011 một số đông anh em các khóa tại Bắc Cali đã đến thăm hỏi anh Thời gồm: NT1 Nguyễn Văn Mục, Các NT2 Trần Thanh Kiều Diệp, Lê Văn Tụ, Trần Văn Mười, Phạm Minh Cang, Nguyễn Giá, Lý Văn Đèo, Lê Minh Trần, NT3 Lê Quang Líp, NT5 Nguyễn Đình Lê. Hai anh NT2 Lê Văn Tụ và NT2 Phạm Minh Cang đã trao toàn bộ số tiền đóng góp tương trợ tận tay anh NT2 Ngô Thuận Thời là 3695$ (Ba Ngàn Sáu Trăm Chín Mươi Lăm Đồng).Nhận thấy số tiền nầy cũng đã đủ cho anh Thời sắm lại xe và dụng cụ nghề cỏ, Đại Diện K2 Vùng Bắc Cali Phạm Minh Cang đã đóng lại việc tương trợ anh NT2 Ngô Thuận Thời ngày hôm nay. Anh Lê Văn Tụ khi nhận được các check tới sau sẽ giao lại cho anh Thời. Niên trưởng hoặc bạn nào có ý muốn tương trợ, nhưng chưa kịp gởi xin đừng gởi nữa, dành lại cho các trường hợp khác sau nầy.Thay mặt anh NT2 Ngô Thuận Thời và gia đình, cám ơn BCH/TH, Hội Bắc Cali, Đại Diện K2 toàn khóa Nguyễn Văn Đây, các niên trưởng và các bạn đã tham gia tương trợ.San Jose, ngày 11 tháng 12 năm 2011
NT2 Phạm Minh Cang
Đại Diện K2 Vùng Bắc California