Bạn Đang ở đây: Thông Báo / Tổng Hội Địa Phương Tương trợ NT2 Ngô Thuận Thời

Tổng Hội Chiến Tranh Chính Trị

Tương trợ NT2 Ngô Thuận Thời

In PDF.

Kính quý Nguyễn Trãi các khoá,Như quý anh đã biết tin NT2 Ngô Thuận Thời vừa lâm vào cảnh khó khăn.Khu appartment của anh NT2 Ngô Thuận Thời đã bị thiêu rụi trong cơn hoả hoạn ngày 1 tháng 12 vừa qua.

Cơn lửa đã thiêu huỷ luôn nguồn kiếm sống của NT Thời (xe truck và đồ nghề cắt cỏ).Trước tình cảnh bi đát của NT Thời, thiết tha mong quý Nguyễn Trãi các khoá tương trợ đến NT Thời, "lá lành đùm lá rách, lá rách bọc lá tả tơi."Thay mặt BCH Hội Bắc Cali, xin cám ơn quý Nguyễn Trãi các khoá.Thân Kính
NT3 Nguyễn Ngọc Thư
NT4 Phan Tất Đạt