Bạn Đang ở đây: Thông Báo Tìm Người Thân Tìm thân nhân của tử sĩ Nguyễn An Khang

Tổng Hội Chiến Tranh Chính Trị

Tìm thân nhân của tử sĩ Nguyễn An Khang

In PDF.

 

Chúng Tôi có tìm thấy một hài Cốt của một Quân nhân đã hy sinh tại chiến trường Chi Khu Kiến Đức thuộc tỉnh Daklak(cũ) có Thẻ Bài ghi rõ:
Họ Tên là Nguyễn An Khang
Số Quân là 681144681
Loại Máu B.RH
Vậy , nếu Ai là Thân Nhân của Quân Nhân Đã hy sinh đã nói trên xin vui lòng  liên lạc Đ.T 0903698807 (gặp Long) hoặc 0903716345 (gặp NHung) để nhận lại Hài Cốt.