Bạn Đang ở đây: Đặc San Ức Trai Đặc San Ức Trai 2010 CỔ NHÂN TỨ KHOÁI

Tổng Hội Chiến Tranh Chính Trị

CỔ NHÂN TỨ KHOÁI

In PDF.

 Lâu lắm rồi, có hai vị Đồ Nho, sau khi chén thù, chén tạc, Vị Đồ nọ mới đố vị Đồ kia rằng:


- Tôi đố anh chứ trong thiên hạ chúng ta và trong đời nầy có những cái gì là sung sướng, khóai lạc nhất?


Nghe xong, Cụ Đồ kia mới nhắp một ngụm rượu và lên tiếng nói rằng:


- Xin anh nghe đây:


Cửu hạn phùng cam võ (vũ)


Có nghĩa rằng:


Chín tháng hạn hán mà gặp được một trận mưa rào thì đó là một điều sung sướng và khoái lạc .
Tha hương ngộ cố tri


Có nghĩa rằng:


Đi xa mà gặp lại người bạn xa xưa thì ấy cũng là một điều  sung sướng, khoái lạc.


Động phòng hoa chúc dạ


Có nghĩa rằng:


Đêm động phòng là cái đêm sung sướng, khoái lạc nhất
Xướng bản toại danh thì


Có nghĩa rằng:


Đi thi và được đỗ (đậu) cũng là điều sung sướng, khoái lạc.


Nghe xong, Vị Đồ kia mới nói rằng:


- Tôi nghĩ những cái khoái lạc của anh cũng sướng thiệt, nhưng tôi nghĩ như vầy thì càng khoái hơn:
Thất niên, cửu hạn phùng cam võ (vũ)


Có nghĩa rằng:


Bảy năm, chín tháng hạn hán mà gặp được một trận mưa rào thì đó là một điều sung sướng và khoái lạc chứ mới chín tháng hạn hán thì chưa thấm vào đâu.

Thiên lý tha hương ngộ cố tri


Có nghĩa rằng:


Đi xa ngàn dặm mà gặp lại người bạn xa xưa thì ấy cũng là một điều  sung sướng, khoái lạc chứ mới vưà đi xa thì không sung sướng lắm..


Hòa thượng động phòng hoa chúc dạ


Có nghĩa rằng:


Vị Hòa thượng đêm động phòng  mới là cái đêm sung sướng, khoái lạc nhất chứ người thường chúng ta thì không sung sướng cho lắm.


Ca nhi xướng bản toại danh thì


Có nghĩa rằng:


Vì Ông bà chúng ta quan niệm: "Xướng ca vô loại: Ca nhi không     được xếp vào loại thứ tự, cấp bậc xã hội nào" vì vậy họ không được đi dự thi như những người khác, nay họ lại đi dự thi và được đỗ (đậu) mới là điều sung sướng, khoái lạc chứ người thường chúng ta, ấy chỉ là sự bình thường.


Vị Đồ kia nghe xong, gục đầu khen hay và cảm phục.

NT1 Nguyễn Công Chương