Bạn Đang ở đây: Đặc San Ức Trai Đặc San Ức Trai 2011 BÀI CHO NGƯỜI RA ĐI

Tổng Hội Chiến Tranh Chính Trị

BÀI CHO NGƯỜI RA ĐI

In PDF.
 

                            
Sáng  nay vừa  tỉnh giấc nồng,
Chợt  nghe  em  chết, sao lòng xót xa
Hình  như vừa  mới hôm qua,
Mắt ta còn thấy em ra cổng trường
Vẫn xanh màu  mắt  tơ  vương,
Vẫn e ấp dáng  như  tơ  lưng  trời
Nay em bỗng chợt qua đời,
Ra đi  không  một  chút  lời  cho ta
Ta  nghe  chừng  có  mưa  sa,
Nửa  rơi  trên  phố, nửa  sa  vào  hồn
Mai  em  về, nấm  mộ  chôn,
Nguyện  cho  em  ngủ  thật  tròn  giấc  mơ
Ta  về  góp  nhớ  thành  thơ,
Gửi  em  một  chút  tình  thơ  năm  nào.
(Viết  cho  những  người  thân  quen  đã  ra  đi;
trong  đó  có  anh  tôi.)

TLD
(Nàng  dâu  NT2  Nguyễn  Thanh  An, OR)