Bạn Đang ở đây: Đặc San Ức Trai Đặc San Ức Trai 2011 Chiêu Niệm Tháng Hai

Tổng Hội Chiến Tranh Chính Trị

Chiêu Niệm Tháng Hai

In PDF.Tưởng nhớ NT2 Nguyễn Văn Chúc

 Tháng Tư Chiêu Niệm bài thơ cuối
Bạn gởi anh em rất hân hoan
Làm sao sắp xếp Ngày Hôi ngộ
Kỷ Niệm Ra Trường Bốn Mươi năm 
 
Thiệp gởi đi xa Người Người nhớ
Ngày vui hăm hở tháng Năm về
Bổng tin sét đánh, mầy bỏ bạn
Đùa một chút thôi, Chúc có nghe?
 
Cứ tưởng hôm qua Mình với Bạn
Đến nhà Văn Diệp tập hát thôi
Trưởng Ban Nhạc sĩ Đại Hợp xướng
Văn nghệ cho vui, đã già rồi
 
Hai tháng một lần mình mới gặp
Thằng nào mái tóc cũng bạc phơ
Lục thập ngày xưa tri thiên mệnh
Bây giờ sáu bó thật hay mơ?


Những lần tổng dợt, Ai thường nói?
Cố gắng đi thôi, Bạn thích đùa
Cứ nghe thằng Mỹ là xong chuyện
Năm tới biết đâu chẳng thấy tao!!!
 
Chúc ơi! Nhớ mãi lần sau chót
Cùng lúc ba bài phải thu âm:
Việt Nam Ngạo Nghễ - Ngày Trọng Đại
Một thời qua của Tuổi Thanh Xuân
 
Vươn vai Phù Đổng thành ca sĩ
Hơn cả By Night, Nhạc sĩ nào?
Hôi Ngộ Bốn Mươi đều nhớ Bạn
Cuộc vui đành bỏ, nỡ đành sao?


Bạn về xứ Phật cho nhau gởi
Thăm hỏi Anh Em của Khóa nầy
Sau trước cùng nhau đều găp lại
Riêng Chúc dành cho cả Tháng Hai!!!
                                                     

 NT2 Lê Quang Mỹ