Bạn Đang ở đây: Đặc San Ức Trai CHIÊU NIỆM THÁNG TƯ

Tổng Hội Chiến Tranh Chính Trị

CHIÊU NIỆM THÁNG TƯ

In PDF.

 BBT: NT2 Nguyễn Văn Chúc làm bài thơ này gởi đến trang Web 40 Năm Khóa NT2 và ĐS Ức Trai. Khoảng một tuần sau đó anh Chúc đã «ra đi» đột ngột  (14/2/2011), khiến anh em Khóa 2 khắp nơi sững sốt, bàng hoàng, thương tiếc.
ĐSƯT xin đăng bài thơ cuối cùng này của NT2 Nguyễn Văn Chúc như một nén hương thắp muộn, tưởng niệm anh. 

Tháng Tư có kẻ ra biển đứng
Lớn tiếng kêu than vọng đất trời
Nên gió gào thét sóng gào thét
Hải âu cánh dạt mịt mù khơiTháng Tư có kẻ bầy hương án
Nến thắp đôi hàng chiêu niệm ai
Ta nghe thảm thiết lời kinh khổ
Nhang khói gọi hồn sông núi ơiTháng Tư nghe tiếng hờn ai oán
Anh hùng hào kiệt thác oan khiên
Chương sử trăm hồi chưa chép hết
Còn động trời NAM tiếng sấm rềnTháng Tư nắng đỏ thấm sắc máu
Hỏi người còn nhớ cuôc binh đao?
Bạn ta chết dữ không bia mộ
Phách tán hồn xiêu ở chốn nào?Tháng Tư hảo hán cũng rơi lệ
Nước mắt đã đấy một biển đông
Tràn lấp càn khôn mờ nhật nguyêt
Thành lời thống hối tạ non sôngTháng Tư kể chuyện người biệt xứ
Mấy chục năm xa lạc dấu quê
Tuyết sương từ độ phơi tóc trắng
Chẳng biết có không một nẻo vềChúng ta ơi những đời vong quốc
Gặp nhau lại thấy Tháng Tư buồn
Kinh Kha sao chẳng qua sông Dịch
Sao cứ đứng ngồi nhớ cố hương?
Cố NT2 Nguyên Văn Chúc