Bạn Đang ở đây: Văn Khang Thư Quán Âm Nhạc Các Links nhạc hấp dẫn do anh Nguyễn Ban giới thiệu

Tổng Hội Chiến Tranh Chính Trị

Các Links nhạc hấp dẫn do anh Nguyễn Ban giới thiệu

In PDF.

Nguyễn Ban ( SQ/Khảo hạch/Văn Phòng Phụ tá Kiêm huấn Trường ĐHCTCT.)

Sau đây tôi xin gửi đến các anh chị những Links bên dưới để sưu tầm nhạc có Nốt và Lời:
 
1-Link chứa khoảng hơn 1,000 bản nhạc và đặc biệt có kem theo Video Clip của ban nhạc đó. ( Just Scroll down khi Video Clip hiện xong)
2-Link Chứa cũng hơn 1000 bản nhạc có Nốt và Lời.
3-Link Chứa cũng như trên có nhiều bản nhạc hay.