Bạn Đang ở đây: Đặc San Ức Trai NHẬN DIỆN

Tổng Hội Chiến Tranh Chính Trị

NHẬN DIỆN

In PDF.


Tôi sợ lắm người có đôi mắt sâu
Đôi mắt dõi tìm, đôi mắt bể dâu
Bầu nhiệt huyết của một thời tuổi trẻ
Đã bị cuộc đời vùi dập thương đau

Khát vọng đi tìm cái thiện, mỹ, chân
Tin yêu cuộc đời như chính bản thân
Nào ngờ cuộc đời hoa hồng gai nhọn
Nên mắt xuân nồng đã hóa xa xăm


Tôi sợ lắm người có đôi mắt khô
Cuộc chiến hai mươi năm triệu nấm mồ
Nước mắt mặn môi, mẹ chờ, vợ đợi
Ngóng mõi mòn tin dữ chiến trường xa


Khích động căm thù người phải nhân danh
Cách mệnh, giải phóng, gia cấp đấu tranh
Cuộn bao lớp người theo ba dòng thác
Cốt nhục tương tàn, sinh Bắc, tử Nam.


Tôi sợ lắm người có mái tóc phai
Tóc nhuộn sông hồ, nhuốm bụi trần ai
Cứ ngỡ yêu em thiên trường địa cửu
Nào ngờ một ngày tình vỗ cánh bay.


Những chặng đường xa đời ta đã bước qua
Thăng trần, nhục vinh, tan hợp, phong ba
Mới rõ lòng người đáy sâu bể rộng
Thế thái nhân tình, dời đổi bao la!


Tôi sợ lắm người có nếp trán nhăn
Nếp gấp của thời gian, nếp lụy tàn
Một kiếp người - Một cõi đi về ấy
Đã trả xong chưa nợ nước, nợ trần?


Không mang được gì vào cõi thiên thu
Vẫn biết thế, trong ta mãi rồi mù
Danh lợi, tham sân si cùng dục vọng
Trĩu nặng vai ta đến tận cuối đời


Có khuya tỉnh giấc soi gương lạnh
Bỗng thấy hình ai dáng dị thường
Mắt sâu, môi khô, tóc phai, trán nhăn
tôi hoảng sợ, chính tôi vừa nhận diện.NT2 Đào Trung Chính