Bạn Đang ở đây: Đặc San Ức Trai Đặc San Ức Trai 2011 XUÂN VIỄN XỨ

Tổng Hội Chiến Tranh Chính Trị

XUÂN VIỄN XỨ

In PDF.Ta nằm nghe hát tình ca
Chợt nghe xuân đến thịt da gọi về
Nắng hồng thắp đỏ sơn khê
Gió lên cơn lốc tứ bề đảo điên
Đất buồn úp mặt ưu phiền
Cho đời dẫm nát từng miền thịt da
Xuân về vàng vỏ sơn hà
Điêu linh vang vọng tiếng ca gọi hồnYên Vy
NT1 Nguyễn Thiệp