Bạn Đang ở đây: Văn Khang Thư Quán Âm Nhạc Những vần Thơ phổ nhạc của Trần Trung Đạo

Tổng Hội Chiến Tranh Chính Trị

Những vần Thơ phổ nhạc của Trần Trung Đạo

In PDF.

1 - Ra Biển Gọi Thầm - Thơ Trần Trung Đạo

2 - Tôi Vẫn Nợ Em Một Lời Xin Lỗi - thơ Trần Trung Đạo

3 - Người Lính Già Vừa Mới Chết Đêm Qua - thơ Trần Trung Đạo

Để nghe tốt hơn xin các Anh Chị download vào PC xong, rồi hãy mở nghe lại.

( Trích từ: danchuca.org)