Bạn Đang ở đây: Thông Báo Chúc Mừng CHÚC MỪNG TÂN HÔN

Tổng Hội Chiến Tranh Chính Trị

CHÚC MỪNG TÂN HÔN

In PDF.


 

CHÚC MỪNG TÂN HÔN


Vừa nhận được Tin Vui Anh Chị NT2 TRẦN VĂN QUÁ sẽ làm lể THÀNH HÔN cho con trai

TRẦN MINH TÂM Đẹp Duyên cùng cháu QUÁCH THỊ THIÊN THANH


vào lúc 11 AM  thứ bảy 22 tháng 10 năm 2011

Toàn thể Bạn Bè Chiến Hữu Khóa NGUYỄN TRÃI 2 Xin Chúc mừng và Chung Vui Cùng Anh Chị

TRẦN VĂN QUÁ và Cầu Chúc Hai cháu  THANH TÂM Suốt Đời Bên Nhau

TMNT2/ HAH SVSQ/DH CTCT/DL Nguyễn Văn ĐÂY GA