Bạn Đang ở đây: Thông Báo Phân ưu Lời Phân ưu của liên khóa Nguyễn Trãi cùng tang quyến Niên trưởng NT1 Anton BÙI NGỌC BÍCH

Tổng Hội Chiến Tranh Chính Trị

Lời Phân ưu của liên khóa Nguyễn Trãi cùng tang quyến Niên trưởng NT1 Anton BÙI NGỌC BÍCH

In PDF.

 

 

            PHÂN ƯU               

 Chúng tôi vừa nhận được tin buồn:

Niên trưởng khóa Nguyễn Trãi 1

Anton BÙI NGỌC BÍCH
Vùa được Chúa gọi về
vào ngay 02 thang 10 nam 2011,
                Huong tho 67 tuoi
         
           HBCalivonghoa


 Toàn thể hội viên thuộc
Hội Ái hữu CSVSQ.DHCTCT.DL Bắc Cali
Xin thành tâm chia xẻ sự mất mát lớn lao nầy
đến với chị Bùi Ngọc Bích và
toàn thể tang quyến

Nguyện xin Thiên Chúa nhân từ
tiếp rước linh hồn Anton được

ĐỜI ĐỜI AN NGHĨ NƠI CÕI VĨNH HẰNG
HƯỞNG NHAN THÁNH CHÚA

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU
TM.BCH Hội Bắc Cali
Hội trưởng
NT3 Nguyễn Ngọc Thư

Image 
 

   Nhận được Tin Buồn

 

 
 

Niên Trưởng NT1 Anton BÙI NGỌC BÍCH Vừa Được Chúa Gọi Về
                      Ngày 2 tháng 10 năm 2011 hưởng Thọ 68 tuổi

 

 

         tại Lincoln, Nebraska

 

 

Nguyện xin Thiên Chúa toàn năng đem linh hồn Anton về hưởng nhan thánh Chúa.

 


        Toàn Thể Khóa 5 Nguyễn Trãi Xin Chia Buồn Cùng Tang Quyến.

****************

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

                             Nhận được Tin BuồnNiên Trưởng NT1 BÙI NGỌC BÍCH Vừa Được Chúa Gọi Về
                                                Ngày 2 tháng 10 năm 2011 hưởng Thọ 68 tuổi
                               Toàn Thể Khóa Nguyễn Trãi 2 Xin Chia Buồn Cùng Chị BÍCH Và Tang Quyến

                                     M K NT2 DH/CTCT/DL Nguyễn Văn Đây

*********************************

P H Â N. Ư U

Nhận được tin buồn NT1 BÙI NGỌC BÍCH vừa từ trần

lúc 12.00 Am ngày 2 tháng 10 năm 2011 tại Lincoln ,tiểu bang NE,

hưởng thọ 68 tuổi.
Xin thành thật chia buồn cùng Chị Bích và toàn thể tang quyến.
Nguyện cầu linh hồn Anton BÙI NGỌC BÍCH sớm về Nước Chúa.

T H À N H. K Í N H. P H Â N. Ư U

NT1 Nguyễn Mậu Lộc và gia đình

*********************************

 

 

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

                             Nhận được Tin  Niên Trưởng NT1  

 

                            
 ANTÔN BÙI NGỌC BÍCH
 
Được Chúa Gọi Về
                                
     Ngày 2 tháng 10 năm 2011 
                            
 
hưởng Thọ 68 tuổi
                               
Toàn Thể CSVSQ/Khóa NT4/DH/CTCT/DALAT
                                 
Thành thực Chia Buồn Cùng Chị BÍCH Và Tang Quyến.

Xin Thiên Chúa Nhân Lành đón Linh hồn Antôn về nước Chúa.
 

                                                    
    Khóa NT4 DH/CTCT/DALAT
                       
Đồng Thành Kính Phân Ưu
*****************************