Bạn Đang ở đây: Văn Khang Thư Quán Video Video các Nguyễn Trãi tham gia cuộc biểu tình chống Trung Cộng tại Bắc Cali. ngày 14.9.2011

Tổng Hội Chiến Tranh Chính Trị

Video các Nguyễn Trãi tham gia cuộc biểu tình chống Trung Cộng tại Bắc Cali. ngày 14.9.2011

In PDF.