Bạn Đang ở đây: Câu Lạc Bộ Ức Trai Hình Ảnh Ức Trai Gia đình Nguyễn Trãi tham gia biểu tình ngày 14.9.2011

Tổng Hội Chiến Tranh Chính Trị

Gia đình Nguyễn Trãi tham gia biểu tình ngày 14.9.2011

In PDF.

Gia đình Nguyễn Trãi tham gia biểu tình chống Tàu Phù và Việt Gian cộng Sản bán nước tại Nam Cali. ngày 14.9.2011

Hình Ảnh Biểu Tình tại Nam Cali

Hình Ảnh Biểu Tình tại Bắc Cali