Bạn Đang ở đây: Văn Khang Thư Quán Video Lễ Phúng Điếu thân sinh NT3 Trần Văn Ngãi

Tổng Hội Chiến Tranh Chính Trị

Lễ Phúng Điếu thân sinh NT3 Trần Văn Ngãi

In PDF.


Kính quý Niên Trưởng

Các bạn thân mến

Chiều nay Thứ Ba 22-09, đông đủ Anh Em ở Huế đã đến làm lễ Phúng Điếu thân sinh NT3 Trần Văn Ngãi tạ thế ngày 19/09/2009 tại Huế hưởng thượng thọ 102 tuổi.
Cư có ghi hình buổi lễ và đã làm một Video clip ngắn, kính mời quý Niên Trưởng và các bạn xem

Xin Thành kính chia buồn cùng Anh Chị NT3 Trần Văn Ngãi và gia đình.
Kinh cầu nguyện hương linh Cố Phụ Vãng Sanh Cưc Lạc

Kính thư. 

NT4 Nguyễn Văn Cư.

Xem Video