Bạn Đang ở đây: Thông Báo / Tổng Hội Địa Phương Kêu gọi tham dự biểu tình

Tổng Hội Chiến Tranh Chính Trị

Kêu gọi tham dự biểu tình

In PDF.Kính gửi đến Quý Hội viên, Gia đình và Quý Thân hửu Tiểu Bang GA

Theo tinh thần buổi họp ngày 28 tháng 8 năm 2011 của Ban Chấp Hành Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Tiểu bang GA gồm:- Ban Chấp Hành Cộng Đồng,
- Ban Cố Vấn và Giám Sát,
- Hội Đồng Đại Biểu,
- Đại diện Các Hội đoàn, Đoàn thể và Tryền Thông Báo Chí đã quyết định tổ chức biểu tình để phản đối Công Hàm bán nước của Phạm Văn Đồng ký ngày 14 tháng 9 năm 1958 đồng thời lên án Trung cộng xâm chiếm Quần đảo HS,TS và vạch mặt tội ác của bè lũ cầm quyền trong nước khiếp nhược cam tâm làm nô lệ cho bọn Tàu.Đồng thời Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia sẽ cử một Phái Đoàn để tham dự Hội thảo và biểu tình tai NY trước Trụ Sở LHQ khi có Hồ Cẩm Đào và Trương Tấn Sang tham dự phiên họp tai LHQ ( 18/9/2011)

Cuộc biểu tình tại Atlanta được tổ chức:Thời gian: Từ 6 pm - 8:30 pm  chiều Thứ bảy 17 tháng 9 năm 2011
Địa điểm : Trước Khu Chợ Hồng Kông 2
Trên đường Jimmy Carter.Hưởng ứng lời kêu gọi tham dự biểu tình của TH/AH/CSVSQ/ĐH/CTCT/ĐL

Hội Địa phương GA chúng tôi tha thiết kêu gọi Quý Hội viên, Gia đình và Thân Hửu bỏ chút thì giờ quý báu để tham dự cuộc biểu tình nói trênĐại diện Hội AH/CSVSQ/ĐH/CTCT/GA trong vai trò  Phó Ban Tổ chức rất mong Quý Niên Trưởng, Các Bạn cùng Gia đình và Thân Hửu có mặt đầy đủHội Trưởng Hôi AH/CSVSQ/ĐH/CTCT/GA
NT2 Hồ Văn Đông