Bạn Đang ở đây: Thông Báo / Tổng Hội Địa Phương Mời tham dự tang lễ NT1 Trần Quang Đoán

Tổng Hội Chiến Tranh Chính Trị

Mời tham dự tang lễ NT1 Trần Quang Đoán

In PDF.
Ban Chấp Hành Hội Ái Hữu Cựu SVSQ Đại Học CTCT Vùng Bắc CaliforniaTrân trọng kính mời,quý anh chị hội viên thuộc Hội Bắc Cali
và Hội Vùng Đông Vịnh (Oakland và Sacramento)đến dự Tang Lễ NT1 Trần Quang Đoán được tổ chức vào lúc 5 giờ chiều Thứ Bảy 30 Tháng 7 Năm 2011
tại Nhà Quàn Chapel Of Flowers số 900 South Đường số 2 San Jose, CA 95112.NT1 Trần Quang Đoán qua đời hồi 5 giờ 20 Sáng ngày 22 tháng 7 năm 2011.

Sự tham dự của quý anh chị sẽ làm cho Tang Lễ NT1 Trần Quang Đoán thêm phần long trọng.Trân Trọng Kính Mời
Thay Mặt BCH Hội Ái Hữu Cựu SVSQ/ĐH/CTCT/ Bắc Cali
Hội Trưởng : NT3 NGUYỄN NGỌC THƯ

CHUƠNG TRÌNH TANG LỄ:Địa Điểm : Nhà quàn Chapel of Flowers 900 South 2nd Street, San Jose, CA 95112Thứ bảy ngày 30 Tháng7 Năm 2011:

2:15-3:15pm:          Lễ Nhập Quan và Phát Tang.
3:15-9:00pm:          Thăm Viếng.
5:00-7:00pm:          Nghi lễ phủ cờ, thăm viếng, điếu văn tiễn biệt của Hội Ái Hữu Cựu SVSQ/ĐH/CTCT/ Đà Lạt, Bắc Cali.Thứ tư ngày 03-08-2011:

10:00-11:00am:     Lễ Cầu Nguyện tại Chapel of Flowers.
11:00-12:00am:     Lễ Di Quan đến nơi Hỏa Táng tại: Irvington Cemetery  41001 Chapel Way, Fremont CA.
12:00- 12:15pm:   Lễ Hỏa Táng.