Bạn Đang ở đây: Đặc San Ức Trai Tháng Giêng Hoa Nở

Tổng Hội Chiến Tranh Chính Trị

Tháng Giêng Hoa Nở

In PDF.

 


Đã nhiều lần ta ngâm mãi câu thơ
Câu lục bát ngựa ô về chốn cũ
Còn ta, long đong phương trời tứ xứ
Em có còn hong tóc ở lầu trăng?

Lầu trăng em nhìn theo hướng cố nhân
Ngày tóc xõa em năm đệ lục
Bây giờ, bốn mươi năm anh còn thức
Hương học trò từ dạo đó bay sang

Tháng giêng hiền ngoan hoa nở trùng trùng
Có còn chút gì cho bốn mươi năm đằng đẵng
Chắc hoa xưa cũng lạc loài thăm thẳm
Bên phương trời này, hay bên nớ, bên ni?

Ta lạc mất em ở tuổi xuân thì
Lạc cả nụ môi hôn của ngày thơ dại
Mà hai ta nay đâu còn trẻ nữa
Mà lục tìm quá khứ tháng năm qua

Nay xuân về lòng lại thiết tha
Nhớ màu hoa xưa ruộm vàng khu phố cũ
Đúng là m
àu hoa sưa ở khu An Thổ
Ta đã lục tìm đư
ợc một tháng giêng ngon

 

NT2 Trần Yên Hòa