Bạn Đang ở đây: Đặc San Ức Trai Lá Thư Tổng Hội

Tổng Hội Chiến Tranh Chính Trị

Lá Thư Tổng Hội

In PDF.

 

TỔNG HỘI ÁI HỮU
CỰU SVSQ/ ĐH/CTCT/ ĐÀLẠT
BCH/TH/NK15


Lá Thư Tổng Hội


Kính thưa :


- Nhị Vị Cựu Chỉ Huy Trưởng.
- Quí Vị Hội Viên Danh Dự.
- Các Anh Chị & Các Cháu trong gia đình NT.


Lá thư này đến tay Quí Vị cũng là lúc BCH/TH nhiệm kỳ 15 chuẩn bị bàn giao.

Thay mặt BCH/TH nhiệm kỳ 15, Tôi thành thật cám ơn sự ủng hộ trực tiếp hoặc gián tiếp cuả quí vị trong hai năm qua, hầu chúng tôi hoàn thành một phần nào trách nhiệm mà các hội viên trong gia đình NT giao phó. Dĩ nhiên trong quá trình điều hành TH, chúng tôi cũng không tránh khỏi những sai sót, mong quí vị & các anh chị trong Gia Đình NT bỏ qua.

Kính thưa các Hội Viên NT,


“Bất đồng nhưng không bất hoà” đó là điểm son mà Tổng Hội Ái Hữu Cựu SVSQ/ĐH.CTCT/ Đà Lạt vẫn tồn tại qua 15 Nhiệm Kỳ. Quỹ” Khuyến Học” dành cho con em các gia đình NT khó khăn ở quê nhà; chương trình “Cây Muà Xuân” giúp đỡ Thương Binh, Quả Phụ & gia đình Tử Sĩ mỗi dịp Xuân về…những “quyên góp “giúp đỡ các NT mỗi khi gặp khó khăn…đã thể hiện được tinh thần Ái Hữu cuả Đại Gia Đình NT chúng ta.


Nhiệm kỳ 15 sắp chấm dứt. Nhiệm kỳ 16 chuẩn bị bắt tay làm việc. Trải qua 15 Nhiệm Kỳ, chúng tôi tin rằng các Anh trong BCH/TH nhiệm kỳ 16 đã rút tiả được những kinh nghiệm trong quá khứ để lèo lái con thuyền Tổng Hội Ái Hữu Cựu SVSQ/ĐHCTCT/Đà Lạt một ngày một vững mạnh. Điều quan trọng nhất mà chúng ta không thể quên: Đó là các Thành Viên trong gia đình NT. Các Anh hãy tham gia vào những sinh hoạt cuả Điạ Phương, của Tổng Hội một cách tích cực hơn nữa…nhất là vào Ban Chấp Hành Hội Điạ Phương hoặc Tổng Hội, để công việc điều hành không còn gặp những trở ngại như bấy lâu nay.
Chúng tôi hy vọng những điều tâm huyết trên được các anh chị cùng chia xẻ.

Cầu chúc Đại Hội 16 thành công tốt đẹp.


Kính chúc nhị vị cựu Chỉ Huy Trưởng, quí vị Hội Viên Danh Dự, cùng các cựu SVSQ & Gia Đình được dồi dào sức khoẻ.


Orange County, ngày 15 tháng 5 năm 2011
TM. Ban Chấp Hành nhiệm kỳ 15

 
Tổng Hội Trưởng
NT1 Nguyễn Mạnh Vỹ