Bạn Đang ở đây: Thông Báo Phân ưu Phân ưu cùng tang quyến NT1 Phan Ngọc Hòa

Tổng Hội Chiến Tranh Chính Trị

Phân ưu cùng tang quyến NT1 Phan Ngọc Hòa

In PDF.

*******************************************************

THÀNH  KÍNH  PHÂN  ƯU

      Nhận được tin :
              NT1 PHAN-NGỌC-HÒA
              Pháp danh TÂM-BÌNH
          Sinh ngày 7 tháng 08 năm 1945 tại Huế
          Đã vĩnh viễn dời xa chúng ta vào lúc 5 giờ 30 sáng ngày 12 tháng 06 năm 2011 tại Taylor, South Carolina
          Hưởng Thọ 66 tuổi
    Toàn thể Cựu SVSQ/ Đại học CTCT/Đà lạt thành kính phân ưu cùng Chị Phan ngọc Hòa và tang quyến . Nguyện cầu Hương Linh anh sớm tiêu diêu miền cực lạc
                           TM . Ban Chấp hành Tổng Hội
                                  NT2 Lại Tư Mỹ
                                    Phó Nội vụ

**************************************************