Bạn Đang ở đây: Văn Khang Thư Quán Video Video Clip của Đại Hội 16 / Hội Ái Hữu CTCT/Đà Lạt

Tổng Hội Chiến Tranh Chính Trị

Video Clip của Đại Hội 16 / Hội Ái Hữu CTCT/Đà Lạt

In PDF.

Thân gởi ACE trong Đại gia đình Nguyễn Trãi,

Đây là clip tôi góp nhặt qua hình ảnh của Đại Hội 16 vừa rồi. Rất tiếc không thể đưa hết vào trong clip, vì có sự hạn chế kỷ thuật về hình ảnh và nhạc lồng. Dù gì thì cũng là một kỷ niệm khó quên về một Đại hội của gia dình Nguyễn Trãi. Enjoy!

Coi Video Clip

Tuấn, H.A