Bạn Đang ở đây: Văn Khang Thư Quán Âm Nhạc Thư Viện Âm Nhạc

Tổng Hội Chiến Tranh Chính Trị

Thư Viện Âm Nhạc

In PDF.
Thư-viện này gồm có hàng ngàn hình ảnh của các ca-sĩ nổi tiếng hiện nay.
Muốn xem video hoặc nghe nhạc, chỉ dùng mouse chỉ mũi tên vào hình ca-sĩ mình thích (có tên của ca-sĩ trong hình),click vào hình ca-sĩ sẽ hiện lên nhiều bài hát của ca-sĩ đó qua video hay audio liên-tục.
Hoặc viết tên ca-sĩ trong mục Search thì sẽ có nhiều video và CD của ca-sĩ bạn tìm kiếm.