Bạn Đang ở đây: Văn Khang Thư Quán Video Các Slideshow của NTTH

Tổng Hội Chiến Tranh Chính Trị

Các Slideshow của NTTH

In PDF.

Các slideshow của Ntth, phản ảnh một quãng thời gian đầy khó khăn của người dân nước Việt.
Với những vần thơ của Thiên Thu và nhạc đệm của nhiều nhạc sĩ trứ danh. Xin giới thiệu cùng các Niên Trưởng và các Bạn.

 

 

  1. Nhìn lại Cố Hương
  2. Tôi là Ai?
  3. Em Tôi
  4. Khóc em
  5. Tiếc Nuối
  6. Từ Mùa Thu Ấy