Bạn Đang ở đây: Thông Báo / Tổng Hội Địa Phương THƯ MỜI Buổi Tưởng Niệm 30/4 và Buổi Thắp Nến Cầu Nguyện Cho VN

Tổng Hội Chiến Tranh Chính Trị

THƯ MỜI Buổi Tưởng Niệm 30/4 và Buổi Thắp Nến Cầu Nguyện Cho VN

In PDF.

 Thưa Quý Niên Trưởng và Các Bạn,Theo tinh thần buổi họp ngày 17/4/2011 cuả Liên Hội Cựu Chiến Sĩ VNCH/GA gồm có 13 Hội Ái Hữu (Võ Bị, CTCT,Thủ Đức, Nhảy Dù, TQLC, Biệt Động Quân, Thiết Giáp, Không Quân, Hải Quân, Pháo Binh, Quân y, LLĐB và Cảnh Sát) đã quyết định năm nay ( 2011) Hội Ái Hửu Cựu SVSQ/TB/Thủ Đức sẽ đứng ra trách nhiệm tổ chức Buổi Tưởng Niệm 30/4 và Buổi Thắp Nến Cầu Nguyện Cho VN Được Tự Do ,Dân Chủ và Nhân Quyền.


Buổi Tưởng Niệm được tổ chức vào lúc 6 giờ chiều ngày Thứ bảy 30/4/2011 tại Khu Live Oak Plaza cùng địa điểm với Hội Xuân Tân Mão 2011 - 6100 Live Oak Pkwy, Nocross, GA 30093.Trân trọng kính mời Quý Niên Trưởng cùng Quý Anh Chị và các Cháu vui lòng bỏ chút thì giờ quý báu để tham dự buổi lễ nói trên cùng với Liên Hội Cựu Chiến Sĩ và Cộng Đồng VN tại GA. Vì danh dự của Hội Ái Hửu CSVSQ/ĐH/CTCT/GA xin tất cả chúng ta cùng tham dự đông đủ (  Hội chúng ta sẽ cử một Đại diên trong toán Quân Quốc Kỳ )Thay mặt Hội AH/CSVSQ/ĐH/CTCT/ĐL - TB/GA
NT2 Hồ Văn Đông