Bạn Đang ở đây: Văn Khang Thư Quán Ức Trai Sưu Tầm Nhắc chuyện cũ…nói chuyện nay

Tổng Hội Chiến Tranh Chính Trị

Nhắc chuyện cũ…nói chuyện nay

In PDF.

 

 

 

Tao với mày cũng cùng chung chạn tuổi
Cùng sinh ra trên mãnh đất miền Nam
Không họ hàng cũng chung làng chung xóm
Vì loạn ly mà trở mặt lầm than
 
Mầy “ cứu nước “ theo giặc hồ cộng sản
Nhảy núi chui rừng giải phóng niềm Nam
Tao giữ nước vì Tự Do Hạnh Phúc
Mang trái tim …đi quét sạch bạo tàn
 
Đã cầm súng thì không hèn mầy nhỉ
Mầy đập tao thì tao lại đập mầy
Tao trầy vi thì mày cũng tróc vảy
Dân miền Nam mình ngậm đắng nuốt cay
 
Nhắc chuyện cũ chơi mầy ngồi ngẫm thử
Tết Mậu Thân, mày còn lại mấy thằng
Năm Truyện , Sáu Khâm,thằng 5, thằng 9 (1)
Giặc hồ lùa mày vào lửa thiêu thân
 
Bảy mươi hai… Bình Long mày còn nhớ
Ba tháng trời mày điên loạn xung phong
Mỗi gốc cao su một hồn “ liệt sĩ “
Mày chết để mừng  “ cách mạng thành công “
 
Vừa hòa bình…nó liệng cờ giải phóng
Thân phận miền Nam trụi lũi tèn hen
Tao tù trong mày tù ngoài cũng đáng
Bọn giặc hồ lòi mặt bọn ngoại xâm…
 
Nhiệt huyết bọn mầy dành cho Tổ Quốc
Giờ bọn đầu trâu cắt đất dâng Tàu
Nam Quan mất rồi Trường sa cũng mất
Làm lính làm gì? Mày nghĩ đến đâu ?!!
 
Ngày… đánh bọn mày, tao nghe mày hát
“Vùng lên nhân dân miền Nam anh hùng
Vùng lên… đập tan bè lũ bán nước…”
Đã đến nước nầy… mày có nghĩ...
Tao cùng mày… có kẽ thù chung

Trạch  Gầm

(1)   Năm  Truyện tư lệnh S Đ 5 vc chêt mậu thân, Sáu Khâm tư lệnh S Đ 9  vc chết trân An Lộc

Thằng 5 thằng 9 là hai sư đoàn đầu tiên  của vc tại miền Nam