Bạn Đang ở đây: Văn Khang Thư Quán Video Bắc Hàn "Vượt Tuyến"

Tổng Hội Chiến Tranh Chính Trị

Bắc Hàn "Vượt Tuyến"

In PDF.

 

Mời quý vị xem phim dân Bắc Hàn " Vượt Tuyến " bộ phim gồm 10 tập , mỗi tập dài khoảng 10 phút , phim dựa theo một chuyện có thật xãy ra tại Bắc Hàn , coi để hiểu rõ thêm bản chất của người Cộng sản , dù ở nước nào cũng tàn ác . Bộ phim nói về một gia đình người phu mõ , người vợ bị bịnh nhưng không tìm ra thuốc nơi xứ cộng sản nầy , người chồng phải tìm cách vào miền Nam Hàn để tìm thuốc , nhưng phải đi qua ngã Trung Quốc ... Phim tả  sự nghèn nàn, lường gạt, xấu xa của đời sống tại Bắc Hàn, cốt chuyện về sau rất cảm động, thương tâm. Kể sơ đoạn đầu , mời quý vị bấm vào coi tiếp  ...
 

 

 
Phim phụ đề tiếng Mỹ ...1/ http://www.youtube.com/watch?v=EplDYDOd6_c&feature=related
2/
http://www.youtube.com/watch?v=HaOOR-V7PKM&feature=related
3/
http://www.youtube.com/watch?v=QgvjoFvqlA0&feature=related
4/
http://www.youtube.com/watch?v=_2703l-39pc&feature=related
5/
http://www.youtube.com/watch?v=GqDQ3xjUO9U&feature=related
6
http://www.youtube.com/watch?v=8NXMw7Vct-s&feature=related
7/
http://www.youtube.com/watch?v=NmjAmUWh8g4&feature=related
8/
http://www.youtube.com/watch?v=ZsaSv6t7GTY&feature=related
9/
http://www.youtube.com/watch?v=29aqiwsLjQE&feature=related
10/
http://www.youtube.com/watch?v=9Xk3psW7jvc&feature=related 

Hơn 30 năm nay Đại Hàn lớn mạnh, phát triển mọi mặt từ khi họ bắt đầu sản xuất xe hơi, nước này cũng như VN mình ngày xưa, Nam và Bắc.  Đến bây giờ miền Nam Hàn được tự do, phát đạt và văn minh. May mắn không như VN mình bị CS miền Bắc chiếm đã 35 năm trôi qua vẫn không ngóc đầu lên nổi. Mời xem để bái phục người dân và nước Đại Hàn (Nam Hàn).