Bạn Đang ở đây: Văn Khang Thư Quán Văn Khố Ức Trai Đoản Văn Ức Trai Chuyện của Bình An

Tổng Hội Chiến Tranh Chính Trị

Chuyện của Bình An

In PDF.
Chiếc lưỡi lê dùng để giết hại, gây chết chóc, ngày đó đã biến thành vũ khí kỳ diệu của sự sống, của loài người...
Mời đọc tiếp : " Chuyện của Bình An "
người viết: Kim Thanh