Bạn Đang ở đây: Thông Báo Phân ưu Lời cảm tạ của gia đình NT2 Nguyễn văn Chúc

Tổng Hội Chiến Tranh Chính Trị

Lời cảm tạ của gia đình NT2 Nguyễn văn Chúc

In PDF.

 

Gia đình chúng tôi chân thành cảm tạ  đến tất cả Đồng Môn của Cha, chồng chúng tôi là  NT2 Nguyễn Văn Chúc đã gọi điện thoại, gửi điện thư, đăng báo phân ưu chia sẻ sự thương tiếc , sự mất mát lớn lao của Gia đình.
 
Đặc biệt cảm tạ đến Tổng Hội Ái Hữu Trường Đại Học Chiến Tranh Chính Trị Đà Lạt đã Tổ chức Nghi Lễ Phù Quốc Kỳ ngày 18-2-2011 và Nghi Lễ Tiễn Biệt ngày 19-2-2011 thật long trọng và vô cùng cảm động.
 
Chúng tôi cùng cảm tạ đến toàn thể anh chị em tất cả các khóa, các anh chị em đến từ phương xa như Oregon, Bắc Cali, Sandiego đã  hiện diện, các anh chị em đại diện đã phát biểu, tâm tình những kỷ niệm vui buồn với chồng, Cha chúng tôi.
 
Trong lúc Tang Gia bối rối có điều gì sơ suất xin Qúi Anh Chị niệm tình thứ lỗi.

Đại Diện Tang Quyến
Nguyễn Thị Minh Hai