Bạn Đang ở đây: Văn Khang Thư Quán Âm Nhạc Nhạc Ức Trai Vĩnh biệt NT2 Nguyễn Văn Chúc

Tổng Hội Chiến Tranh Chính Trị

Vĩnh biệt NT2 Nguyễn Văn Chúc

In PDF.

Thay cho lời văn, thơ, để khóc bạn..Huy xin gởi Thương Khúc này đến ngườii bạn thân ..đã ra đi ... 

NT2 Nguyễn Quang Huy

Ngàn Năm Tiễn Biệt

Nhạc và Lời: NT2 Nguyễn quang Huy

Tiếng Hát: Tiểu muội