Bạn Đang ở đây: Văn Khang Thư Quán Ức Trai Sưu Tầm Something to relax ...

Tổng Hội Chiến Tranh Chính Trị

Something to relax ...

In PDF.

 

Something to relax ...  


Năm nay có 4 ngày đặc biệt như sau: 1/1/11, 1/11/11, 11/1/11, 11/11/11
Ngoài ra, nếu bạn lấy 2 số cuối của năm bạn sinh cộng với số tuổi của bạn vào năm nay (2011) thì nó sẽ thành... 111

This year we will experience 4 unusual dates: 1/1/11, 1/11/11, 11/1/11, 11/11/11
NOW go figure this out: take the last 2 digits of the year that you were born
plus the age that you will be this year
and it WILL EQUAL ... 111

 

 

Notes:

 

For example: I was born on 1999 so I'm (2011 - 1999 =)  12 years old + 99 (last 2 digits of 1999) = 111.

This only applies for those who were born on and before 1999  (ie. you will get '111'), for those who were born from 2000 onwards you get only '11'.