Tổng Hội Chiến Tranh Chính Trị

SÀNH RƯỢU

In PDF.
Trong một hãng rượu tại Napa Valley , California , một chuyên viên thử rượu vừa qua đời. Viên chủ hãng lo lắng đăng báo, tìm kiếm người thay thế !.

Một anh chàng say rượu bí tỉ, quần áo rách rưới tới xin việc. Chủ hãng muốn tống cổ anh say rượu đi chỗ khác chơi, nhưng vẫn muốn thử tài anh ta.

Chủ hãng ngoắc tay, và cô hầu bàn mang ra một ly rượu. Anh chàng say rượu cầm ly uống cạn, và nói:- “Rượu vang đỏ loại Muscat , 3 tuổi, trồng ở miền Bắc của Napa Valley, chứa trong thùng thép!”

- “Đúng thế”, Chủ hãng tuyên bố !Chủ hãng ra hiệu cho cô hầu bàn mang ra một ly rượu khác. Anh chàng say rượu nâng ly lên, uống cạn, lè nhè nói:- “Rượu vang đỏ, Cabernet, 8 năm, trồng tại phía Tây Namcủa Napa Valley , chứa trong thùng gỗ Oak!”.Viên chủ hãng phục lăn! Ông nháy mắt cho cô thư ký, ngầm ra hiệu. Cô thư ký bưng ra một ly nước tiểu. Gã say rượu mắt nhắm mắt mở, nâng ly uống cạn. Uống xong, gã lè nhè nói:- “Tóc vàng, 26 tuổi, mang thai 3 tháng…Và nếu không nhận tôi vào làm việc, tôi sẽ nói toạc ra tên người bố của đứa bé !!!!

Viên chủ hãng giật bắn người.