Bạn Đang ở đây:

Tổng Hội Chiến Tranh Chính Trị

Mời họp mặt tưởng nhớ NT2 Trịnh Tùng

In PDF.
Ban Đại Diện NT2/Nam Cali trân trọng thông báo:
Để tưởng nhớ NT2 Trịnh Tùng, người bạn rất thân thương của chúng ta vừa mới ra đi vào
Cõi Vĩnh Hằng để lại bao nhiêu nuối tiếc trong lòng bè bạn với những thành tựu trong
buổi đầu gầy dựng Tổng Hội Ái Hữu ĐH/CTCT và những ước mơ còn dang dở....

Kính mời Toàn Thể các bạn NT2 từ các nơi về đưa tiễn Trịnh Tùng lần cuối đến họp mặt
tại nhà Hoàng Văn Toán vào ngày Thứ bảy 17/12/16 từ 11:00am đến 3:00pm. Sau đó chúng ta sẽ đến viếng Trịnh Tùng tại nhà Vĩnh Biệt Peek Family lúc 4:00pm

Địa chỉ tư gia Hoàng Văn Toán:
11663 Orchid Ave
Fountain Valley, CA 92708. (Góc Newhope/ Edinger)
Phone: 714-531-2146

TM.BDD/NT2/Nam Cali
Đoàn Ngọc Hồ