Bạn Đang ở đây:

Tổng Hội Chiến Tranh Chính Trị

Tiến Trình Bầu Cử BCH/NK19 (2017-2019)

In PDF.
Kính gửi Quý Niên trưởng & Đồng môn 
    
Năm 2015 lần đầu tiên chúng ta có phổ thông bầu cử , và đã bầu ra BCH. NK/ 18.
Bầu cử phổ thông là cơ hội tốt nhất để toàn thể Hội viên đóng góp ý kiến của mình xây dựng một tổ chức Ái hữu chúng ta ngày càng vững mạnh.
BCH/NK 18 đã nhận được nhiều ý kiến đóng góp, nay xin thông báo đến quý vị tiến trình bầu cử BCH/NK19 ( 2017 -2019 ).

Cuộc bầu cử sẽ được thực hiện rõ ràng theo 3 nguyên tắc :  

Trung thực - Công bằng - Đoàn kết.

A . Thời gian Ứng cử & Đề cử :

1.Ứng cử :
 
Toàn thể  Hội viên cựu SVSQ 6 khóa Nguyễn Trãi có quyền ứng cử .
Thể  thức liên danh gồm 2 SVSQ: 1 Tổng hội Trưởng và 1 Tổng hội Phó
Đơn ứng cử phải công bố trên MG/TH.
Thời gian : 15 tháng 10 -2016   đến  15 tháng 4 -2017.

2 .Đề cử :  
 
Toàn thể Hội viên cựu SVSQ có quyền đề cử 1 SVSQ làm THT / NK19 , SVSQ được đề cử sẽ trả lời đồng ý hay không trên MG/TH. Nếu đồng ý,  SVSQ sẽ phải thành lập liên danh  .

Thời gian vận động : 15 tháng 3- 2017  đến 15 tháng 4 -2017 .

3 . Nếu chỉ có 01 Liên danh ứng cử hoặc được đề cử cho đến ngày hết hạn 15 tháng 4 năm 2017. Phiếu Tín nhiệm sẽ được Ban tổ chức Bầu Cử gởi đến các Hội Viên thay vì Phiếu bầu.
4 . Nếu không có LD nào ứng cử hoặc chấp nhận đề cử , việc bầu Ban Chấp Hành  NK/19 sẽ được quyết định bầu cử trực tiếp trong đêm Tâm giao Tổng Hội do tất cả Hội viên có mặt tham dự Đại Hội này .

B . Phương thức bầu cử :

1 . BCH/TH/NK18 sẽ gởi Phiếu bầu hoặc phiếu Tín nhiệm vào ngày 20 tháng 4 - 2017 đến từng SVSQ cư ngụ tại Hoa kỳ, và sẽ chỉ nhận lại phiếu bầu qua Bưu điện cho đến giờ chính thức khui phiếu ,  về:
 
NT6 THÂN NGUYỄN   
8551 Boyd Ave. Garden Grove 
CA 92844-2504.

2 . Tất cả phiếu bầu chỉ được mở ra trong đêm Tâm giao TH , danh sách cử tri gởi phiếu bầu về BTC/BC , nhận được sẽ được công bố hằng tuần trên MG/TH
3 . Riêng các SVSQ ở Canada, Úc châu,  Âu châu... sẽ bầu phiếu qua Email  ( Địa chỉ email BCH /TH sẽ phân nhiệm quý anh MOD cuả MG/TH ). Kết quả chỉ được công bố trong đêm TG/TH

Ban tổ chức / BẦU CỬ  :  
 
-Trưởng ban :  NT6 Nguyễn ngoc Thân
-  Phó ban     :  NT5 Trần anh Long
- Thư ký        :  NT3 Trần ngọc Danh

TM. BCH/TH
TTK . NT3 TRẦN NGỌC DANH