Bạn Đang ở đây:

Tổng Hội Chiến Tranh Chính Trị

Thông báo tổ chức Đại Hội Tổng Hội Nhiệm kỳ thứ XIX

In PDF.

 
Kính gửi : - Quý Sĩ quan & Nhân viên Cơ hữu.
                - Quý Niên trưởng & Đồng môn.

Ban chấp hành Tổng hội NK/XVIII  .
Kính thông báo đến Quý Sĩ quan cơ hữu và Đồng môn Đại hội Nhiệm kỳ XIX sẽ được tổ chức vào 2 ngày : 
27 & 28.5.2017 tại Thành phố Westminster, Nam California.

- Ngày 27.5.2017: từ 4:00 pm đến 08:00 pm: Tâm Giao 6 khóa Nguyễn Trãi .

- Ngày 28.5.2017:  Dạ tiệc Bàn giao Nhiệm kỳ XVIII & Nhiệm kỳ XIV.

(Chương trình cụ thể sẽ được thông báo sau)

Ban Tổ chức:

 - Trưởng ban:  Nt2 Trần gia Hiếu
 - Phó ban   :     Nt4 Nguyễn tiến Đạt
 - Kế hoạch  :    Nt2 Trịnh Tùng
 - Thủ quỹ   :     Nt1 Nguyễn mạnh Vỹ

TM.BCH/TH
TTK. NT3 TRẦN NGỌC DANH