Bạn Đang ở đây:

Tổng Hội Chiến Tranh Chính Trị

Ngâm thơ "MỘT THỜI ĐỂ NHỚ" CHS-PCT-NK:65-72

In PDF.
 
Ngâm thơ "MỘT THỜI ĐỂ NHỚ" CHS-PCT-NK:65-72
(Đà Nẵng 27-09-2014 – Kỷ niệm 42 năm xa trường)
1. Nắng Tắt – Thơ: Nguyễn Văn Cư – Ngâm thơ: Diệu Hằng (phu nhân Nguyễn Văn Cư)
2. Mùa Hội Ngộ - Thơ: Đặng Út – Ngâm thơ: Thư Lan (CLB Thơ Đà Nẵng).
3. Thăm Lại Trường Xưa – Thơ: Phùng Hữu Chữ - Ngâm thơ: Thư Lan (CLB Thơ Đà Nẵng).