Bạn Đang ở đây:

Tổng Hội Chiến Tranh Chính Trị

Thông Báo của Ban Tổ Chức Bầu Cử BCH/TH/NK-18

In PDF.


VĂN - THƯ  NỘI - BỘ

BVS: 041615/NK7/THT/VT.

Kính thông báo đến Quí Vị Sĩ-Quan Cơ-Hữu và Anh Chị Em các Khóa NT Trường ĐH/CTCT/Đà-Lạt :
Điều 1: Thành phần chính thức của Ban Tổ Chức Bầu Cử BCH/TH/NK-18  đã ấn định như sau :      -Trưởng Ban  :  NT4 Nguyễn Tiến Đạt .
      - Phụ Tá         :  NT2 Trịnh Tùng.
      -Thư Ký          :   NT4 Phạm Thiện Căn.Ban Giám sát Bầu Cử /BCH/TH/NK-18 gồm Đại Diện 6 Khóa Nguyễn Trãi như sau :-    Đại Diện Khóa 1  :   NT1 Nguyễn Văn Liên.
-    Đại Diện Khóa 2  :   NT2 Trần Thanh Kiều Diệp
-    Đại Diện Khóa 3  :   NT3 Trương Văn Vấn
-    Đại Diện Khóa 4  :   NT4  Nguyễn Hữu Thành
-    Đại Diện Khóa 5  :   NT5  Vũ Văn Hoan
-    Đại Diện Khóa 6  :   NT6  Cao Minh Bữu Ngọc
Điều 2 : Vấn đề qui định việc tranh cử và bầu cử thì Ban Tổ Chức BC/TH/ NK-18 xin minh định như sau :- Chúng ta đã có (02)  LIÊN DANH tranh cử trong việc chọn lựa nhân sự cho Ban Chấp Hành/TH/ NK-18
- Các hội viên bầu cử theo nguyên tắc : Mỗi hội viên – Một phiếu bầu .
  Và chọn lấy một(01) Liên danh thắng cử theo phương thức  ĐA SỐ TƯƠNG ĐỐI . 
Điều 3 :  Cho đến 24:00 giờ ngày Thứ Tư 15-04-2015, Ban Tổ chức Bầu Cử /BCH/TH/ NK-18 đã nhận được sự chính thức nạp đơn tranh cử chức vụ Tổng Hội Trưởng/TH/ NK-18  do (02) thụ ủy liên danh và Ban Tổ Chức Bầu cử /BCH/TH/NK 18 xin thông báo đến toàn thể anh em như sau:1)    Liên Danh “Đoàn Kết”  .
                  Thụ  Ủy : NT2 Trần Yên Hòa . ( THT)
                  NT4.5 Vũ quý Ngọc  (THP)
                  NT2 Trần thanh Kiều Diệp (TTK)


    
2 ) Liên Danh “ Số 2 “          
                  Thụ  Ủy :   NT3 Phạm Văn Long .   ( THT )
                  NT2 Trần Gia Hiếu        ( THP )
                  NT4 Phạm thiện Căn      ( TTK )Điều 4 : Ban tổ chức Bầu cử /NK-18  xin thông báo cùng tất cả anh em đây là lần đầu tiên chúng ta có một cuộc phổ thông đầu phiếu để chọn 1 trong 2 liên danh tranh cử , với sự tham gia của đại đa số CSVSQ hội viên trên toàn thế giới qua các hình thức như sau :1)    Bầu phiếu qua U.S. Mail : dành cho các hội viên ở các tiểu bang đơn lẽ và các quốc gia ngoài Hoa Kỳ .(gởi thư qua Bưu Điện )
                                 (trừ Canada có Hội  CANADA và  Úc Châu có GIA ĐÌNH  NT Úc Châu  thực hiện chung.)2)    Các hội viên sẽ viết trên lá phiếu ghi rõ :
Khóa NT __ ,   Họ và Tên : _______________ , bầu cho Liên  Danh ____ .

Phiếu bầu nào không đủ ba điều ghi trên :  xem như bất hợp lệ.
Ban TC/ Bầu Cử sẽ không gởi phiếu riêng rẽ đến từng hội viên. Các hội viên tự  ý viết phiếu bầu gởi về địa chỉ dưới đây.  Theo nguyên tắc :  Một hội viên – một phiếu bầu .

Lá phiếu lớn khoảng  1/2  tờ giấy in  .   ( 8.5 inches x 5.5 inches   hay    21 cm X 14 cm )
BAN  BẦU  CỬ  NK-18
180 N. Avenida Malaga
Anaheim, CA 92808-1007  -USA-
2)   Bầu phiếu qua E-mail :
 Các hội viên sẽ viết trong nội dung e-mail phiếu bầu ghi rõ :   Khóa NT ...., Họ và Tên :.................., bầu cho Liên  Danh ...........Phiếu bầu nào không đủ ba điều ghi trên :  xem như bất hợp lệ.


Các hội viên có thể tự ý viết e-mail phiếu bầu BCH/TH/NK 18 và email về :

  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.    ( mỗi địa chỉ email  là một phiếu bầu )3)   Bầu phiếu qua E-mail :  cũng dành cho các hội viên trong tầm hoạt động của các Hội Trưởng Địa  Phương.
 Xin điện thoại hoặc e-mail cho Hội Trưởng. Các Hội Trưởng sẽ đúc kết danh sách rồi lập danh sách rõ ràng với đầy đủ ba điều ghi trên gởi về Ban Bầu Cử NK-18 hoặc bằng US Mail hoặc bằng e-mail đều đươc cả.
 
Trong trường hợp các hội viên ở các địa phương muốn tự ý mình bầu không qua trung gian của Hội Trưởng thì xin bầu theo thể thức 1 & 2 như đã nêu trên.3.    Bầu trực tiếp tại Đại Hội  thì Ban Tổ chức Bầu Cử/BCH/TH/ NK-18 sẽ phát phiếu bầu tại phòng họp Đại Hội và từng hội viên sẽ trực tiếp bỏ thăm vào thùng phiếu đã được niêm phong cho đến khi khui phiếu.Điều 5  : Các hội viên có thời hạn một tháng để bầu phiếu cho đến
24:00 giờ ngáy Chúa Nhật 17-05-2015 .


Xin các hội viên ghi nhớ các địa chỉ và e-mail của Ban Tổ chức Bầu Cử/BCH/TH/ NK-18  hoàn toàn độc lập và khác biệt với địa chỉ và e-mail của Tổng Hội. Xin đừng nhầm lẫn.Điều 6  : Tất cả các U.S. mails và e-mails sẽ được niêm kín và bỏ vào thùng phiếu tai Đại Hội dưới sự chứng nhận của Ban Giám Sát để khui phiếu bầu của toàn thế giới tất cà cùng một lúc trước sự chứng kiến của toàn thể hội viên tham dự Đại Hội.
Orange County, California ngày 16-04-2015.

TM. Ban Tổ Chức Đại Hội/TH/NK 18.
Trưởng Ban Bầu cử .
NT4 Nguyễn Tiến Đạt               .