Bạn Đang ở đây:

Tổng Hội Chiến Tranh Chính Trị

Tây Ninh Còn Đó Nỗi Buồn

In PDF.
Kính thưa quý niên trưởng,
Các niện đệ cùng các bạn đồng môn
 

Căn cứ theo video của NT5 Lương Minh Hữu về hoàn cảnh khó khăn của NT6 Nguyễn văn Minh cùng lời yêu cầu của đại diện khóa NT6 Cao Minh Bửu Ngọc và một số ý kiến của các anh em. Nay BCH Tổng hội NK 17 kêu gọi sự tiếp tay giúp đỡ của quý đồng môn để tiếp sức cho người em út đang lâm bệnh trong một gia cảnh quá đơn sơ nghèo nàn và rất thương tâm. Trong tinh thần tương thân tương ái là truyền thống của gia đình Nguyễn Trãi, Tổng hội mong mỏi đây là lúc được bày tỏ niềm thương yêu, đùm bọc và che chở nhau vốn có từ khi dưới mái trường Mẹ. Nay BCH/Tổng Hội ủy thác trách nhiệm cho ủy viên xã hội việc tương trợ và trực tiếp chuyển giao cho đại diện NT5 Lương Minh Hữu nhờ trao lại.

Thời gian giúp đỡ : Đến ngày 1 tháng 1 năm 2015

Mọi giúp đỡ xin gởi về :

HuePham 10224 Frank Greg way
Elk Grove CA 95757

Phone 916 479 3329916 479 3329

Trân trọng

TUN/BCH nhiệm kỳ 17 UVXH -

NT4 HuePham