Bạn Đang ở đây:

Tổng Hội Chiến Tranh Chính Trị

Nụ Cười của các Nguyên Thủ Quốc Gia

In PDF.

Còn Em đây hổng ai thương hết kìa!

 

Tui đâu phải bỏ đâu - Cũng có một vài em vắt vai chứ -Thằng chả mê con Yingluck và con mẹ khô hố San Sui Kyi phải không?  

Bà sẽ cho mày "Đường Lên Xứ Thái" Rồi Qua Ăn Miến Luôn !Ô. Oba. message cho Yingluck : Anh tức con Michell phá đám quá. Thế nào anh cũng qua thăm Kampuchia đi xe lửa tre qua thăm em, chả ai biết - 


Xe lửa tre của Miên


APECC : Vui quá ... vui quá : bức ảnh đem tới  lời chú thích (lời bàn ) trên các mạng xã hội 

Hey anh  Xi Jinping  .." coi nó dê quá kìa " :  ngài tổng thống Obama nói với ông chủ tịch Trung Quốc làm thằng cận vệ của đệ nhật phu nhân trung Quốc củng phải cuời ​

 

 

Ngài chủ tịch Trung Quốc cười và nói "kệ nó ..như thế nó sẻ bán dầu lửa rẻ cho Trung Quốc  " :-)

 

 

"Ông Obama : tui hổng ưa cái bản mặt của thằng này " . Nó không chịu dự cuộc họp do tôi mời tại Nhà Trắng về võ khí nguyên tử trong tháng tới  ... và nó dê bà đệ nhất phu nhân trung Quốc của tui ...hic 

 


​Obama nói với Bà Đệ Nhất phu nhân Trung Quốc "nè cái của tôi tốt hơn của nó nhiều " 


Lượm trên net