Bạn Đang ở đây:

Tổng Hội Chiến Tranh Chính Trị

Đồng Chí Lãnh Đạo

In PDF.

 

Một ông vào tiệm nuôi thú hỏi mua một con vẹt biết nói làm quà cho vợ (chắc ông nghĩ có nó thì vợ mình sẽ im bớt chăng? đàn ông lúc nào cũng ngu?). 

Cô bán hàng nói giá 1 ngàn đô cho con này. “Ồ, sao đắt thế?” 

“Nó biết hát nữa cơ” Cô ra dấu và con vẹt ca ngay bài “năm anh em trên 1 chiếc xe tăng”.

Ông khách khoái lắm, nhưng hỏi thêm “Còn con này?” 

“Nó đến 2 ngàn đô, vì ngoài hát, nó còn biết đi diễu hành, nhẩy múa và thuộc lòng 20 bài diễn văn quan trọng của XHCN” 

Ông khách chỉ vào con thứ ba. 

Cô bán hàng,” Bác trả nổi không? 4 ngàn đô đấy.” 

“Nó biết làm gì?” 

“ Không biết làm gì cả. Nhưng 2 con kia gọi nó là Đồng chí lãnh đạo”.