Bạn Đang ở đây:

Tổng Hội Chiến Tranh Chính Trị

TIN BUỒN TRONG DỊP LỄ TỪ PHỤ 2014

In PDF.
 
Ngày lễ Từ Phụ năm nay
Chúng con đã mất hẳn Thầy, Thầy ơi!
Nghe tin như thấy cả trời
Nó đang sụp xuống, bời bời ruột gan
Xa xôi xin gởi đôi hàng
Cùng dòng huyết lệ chứa chan khóc Thầy.


Dù đã biết có sinh thì có tử
Sống trăm năm hỏi thử máy ai?
Thầy nay đã chín chục ngoài
Dù có muốn sống hoài đâu được.

Thầy đã bệnh từ nhiều năm trước
Bởi tù đày, nước độc rừng thiêng

Dù ly hương
Vẫn khăn khắn một lời nguyền
Sẽ có một ngày quang phục
Sẽ một ngày trở về Tổ quốc
Cùng đàn em con cháu hiên ngang
Vì Độc lập - Tự do...
Dựng lại cờ vàng
Lời căn dặn vẫn còn tha thiết.


Đến hôm nay
Những lời tâm huyết
Chúng con còn nghe văng vẳng bên tai
Chắc chắn rằng sẽ có một ngày mai
Lời của Thầy sẽ thành sự thật.

Lũ Cộng sản Việt gian
Một bầy bán nước
Đã đến ngày đền tội trước quốc dân
Chúng con tin rằng
Ngày Dân Tộc đón mùa xuân
Trong hàng hàng lớp lớp tiên phong
Thầy có mặt!


Tiễn biệt Thầy
Con để dành nước mắt
Khóc mừng ngày gặp mặt trên quê hương
Xin gởi đến Thầy một nén tâm hương
Và một niềm tiếc thương vô hạn.

Kính lạy Thầy.

NT2 NHT