Bạn Đang ở đây:

Tổng Hội Chiến Tranh Chính Trị

Thành kính phân ưu cùng tang quyến cựu Đại Tá Nguyễn Quốc Quỳnh

In PDF.
 
Nhận được tin buồn
Cựu Đại Tá  Chỉ huy trưởng Trường Đại học Chiến tranh chính trị Đà lạt :
   Giuse Nguyễn Quốc Quỳnh,

vừa từ trần sáng ngày 13 tháng 06 năm 2014,  tại Orlando, Floria, Hoa Kỳ (nhằm ngày 14/6/2014 giờ Úc châu).
Toàn thể gia đình Nguyễn Trãi Úc Châu đã tổ chức buổi lễ để tưởng nhớ và cầu nguyện cho Thầy Quỳnh
tại tư gia NT2 Nguyễn minh Tâm lúc 5.30PM:

Xin gửi đến các bạn vài hình ảnh buổi lễ chiều nay14/6/2014:

NT2 Nguyễn trọng Long