Bạn Đang ở đây:

Tổng Hội Chiến Tranh Chính Trị

THƠ GỞI ANH VŨ ÁNH

In PDF.


Anh từng hứa về thăm trại cũ
Lên đồi Vĩnh Biệt đốt một nén nhang
Sao đành đi lúc chiều chưa tàn
Mà khăn gói vẫn đầy nguyên chiếc nạng
Nhớ xưa dưới cái nóng Hạ Lào cháy khô thung lũng
Cùm chữ U máu mủ ứa cổ chân
Anh hiên ngang gỏ sắt mà ca
Trên xiềng xích đọc vang bài Bắc Tiến
Sáu năm biệt giam
Ba muỗng nước, ba muổng cơm chưa một lần lung lay ý chí
Một đời anh, một đời chính khí
Bước thấp bước cao cắn nhục mà đi!
Ngọn bút hiên ngang thay làn tên mũi đạn
Giữa trại tù nét mực chưa phai.
Bây giờ tờ “Hợp Đoàn” để lại cho ai (*)
Vũ Ánh ơi! Trên sàng tù lạnh lẽo
Áo lính sờn vai, hơi thuốc thổi bay qua đồi Vĩnh Biệt
Anh khóc cho thằng nằm lại bơ vơ!
Đã lỡ không được chết dưới cờ
Lùi thùi như anh lên đường ra trận
Mười ba năm nằm gai nếm mật
Bây giờ thôi đã trắng tay thua
Tiễn anh đi mười ba năm tù, sáu năm biệt giam
Ba lát khoai khô cõng mấy hạt cơm gạo mốc
Một thời lẫm liệt chiếc gông cùm kìm kẹp
Có ai ngồi nhắc, có ai thương!
Vũ Ánh ơi! Con tằm giả chết ở cuối đường tơ
Chí Hòa, T 20, X 20A,  A 20
Những trại tù anh từng qua lổn ngổn sau lưng
Vẫn còn đầy bày sự tích
Ôi! Trường Sơn có nghe chăng?
Giữa khuya đau lòng tiếng anh than
Chí cả năm xưa theo tới ngày tàn
Trong thiên hạ ai chia bùi xẻ ngọt
Và lớp lớp người đi, người đi trước
Nợ nần gom đầy chỉ một anh mang !
Lũ bọ giòi rút tỉa tan hoang
Anh vẫn lồm cồm một thân đứng dậy mà thôi!
Hãy quên đi những gì không đáng nhớ
Cầm trên tay thanh kiếm gảy năm nào !
Về lại đây, trở lại đèo cao
Đồi Vĩnh Biệt bạn bè vẫn đợi !
Cứ múa bút cho ngày đang tới
Cho Trường Sơn rung lá như xưa
Cho Trà Bương lúc mưa là mưa
Cho bút pháp đi vào thiên cổ !
Nhớ mà chi một lần qua sông Dịch
Lưỡi gươm cùn bỏ lại dưới khăn tang
Vũ Ánh ơi! Bài thơ chưa gởi anh ngày bóng xế
Còn trên tay dù đã úa vàng
Cứ cầm như như một nén nhang
Tiễn anh đi dù xa ngàn dặm!!!
 
A 20
(Viết ngay ngày anh Vũ Ánh trút hơi thở cuối cùng)
 
(*) Hợp Đoàn là tờ báo “chui” anh làm tại trại A 20 Xuân Phước. Sau bị phát hiện nên anh bị 6 năm biệt giam
 
(Viết theo Video clip do Đỗ Dũng đọc sáng ngày 17/3/2014)
Trần Kim Khôi