Bạn Đang ở đây:

Tổng Hội Chiến Tranh Chính Trị

NGUYỄN PHƯƠNG UYÊN, ĐINH NGUYÊN KHA VÀ DÁNG ĐỨNG VIỆT NAM

In PDF.

 

 


 

Kính tặng hai vị anh hùng trẻ tuổi: Nguyễn Phương Uyên và Đinh Nguyên Kha

 

 

Em đứng đó, ngay trước vành móng ngựa
Với vẻ thản nhiên như dự một vở kịch hài
Miệng tươi cười điểm một chút mỉa mai
Đôi mắt sáng đầy tự tin rạng ngời chân lý.

 
Mặc bọn chúng huyênh hoang đang làm trò khỉ
Đứa áo thụng đen, đứa đồng phục xanh, vàng
Tay dùi cui, lưng súng ngắn, khóa còng
Mặt sát khí đằng đằng cố làm cho phiên tòa thành quan trọng!
 
Một mánh khóe cũ mềm của những phiên tòa Việt Cộng!
Cố diệu võ dương oai hầu để cướp tinh thần
Của những người bị gán ghép là tội nhân
Trong những vở tuồng của ‘cái gọi là công lý’!
 
Em thản nhiên hầu như không hề để ý
Đến những gì diễn ra ngay trước mắt em.
Lũ phường chèo lần lược diễn theo phiên
Công tố, quan tòa, phụ thẩm, nhân chứng…
 
Con hát mẹ khen, kẻ tung người hứng
Dù đủ lớp lang, mặc lắm công dàn dựng
Nhưng làm sao có thể che được mắt mọi người
Bởi pháp đình hôm nay đang đứng chật nức trong ngoài
Lũ đầu gấu lưu manh, bọn công an chìm nổi….
 
Những bộ mặt rằn ri mà nhân dân quá rõ
Chuyên chận lối ngăn đường sách nhiễu dân lành
Mỗi khi họ kêu oan chống lũ cường quyền
Hay khi họ xuống đường bày tỏ lòng yêu nước
 
Chống bọn Tàu khựa tham tàn bạo ngược
Đang đêm ngày âm mưu lấn đất, chiếm Biển Đông…
Bắt, giết ngư dân… Xâm phạm hải phần
Còn cắt cáp tàu thăm dò dầu khí.
 
Nay cũng những bản mặt rằn ri vô lại ấy
Lại nghênh ngang xuất hiện trong phiên tòa xử Kha, Uyên
Ngăn cấm thân nhân, bạn hữu ba miền
Đến để biểu đồng tình cùng hai người anh hùng tuổi trẻ.
 
NT1 Trần Kim Khôi
*********************************************************
*********************************************************