Bạn Đang ở đây:

Tổng Hội Chiến Tranh Chính Trị

ĐƯỢC CẦM KIẾM LẠI

In PDF.

( Sáng tác sáng mồng 3 Tết Giáp Ngọ sau ngày diễn hành tại Đại Lộ Bolsa ở Quận Cam, California)

NT1 Dương Viết Điền - Hình chụp trong ngày diễn hành Tết Giáp Ngọ.

 
Thất thập cổ lai hy
mới được cầm kiếm lại.
Cho dù
giờ đây
thân tàn ma dại.
Nhưng vẫn ước mơ
có một con tuấn mã xuất hiện
giữa dòng đời.
Ta sẽ cầm gươm,
nhảy phóc lên mình ngựa
vượt Thái Bình Dương,
bay thẳng về Hà Nội.
Chém ngay đầu
mấy tên phản bội
chỉ biết mãi quốc cầu vinh.
Và dâng thủ cấp của chúng
lên cho Mẹ Việt Nam.
Rồi làm lễ
tế trời đất
trước hồn thiêng sông núi.
Được như thế
may ra
ta sẽ đỡ uất ức ,
đỡ ngậm ngùi vì sắp về
nơi chín suối.
 
Hạ Ái Khanh
California ngày 02 tháng 02 năm 2014
( Sáng tác sáng mồng 3 Tết Giáp Ngọ sau ngày diễn hành tại Đại Lộ Bolsa ở Quận Cam, California)
 
Hình chụp trong ngày diễn hành Tết Giáp Ngọ.