Bạn Đang ở đây:

Tổng Hội Chiến Tranh Chính Trị

Chúc mừng năm mới

In PDF.

 
                                 Năm Mới chúc vui đến mọi nhà

                                 Phúc- Tài- Lộc- Thọ  khác năm qua

                                 Rồng mây gặp hội thênh thang bước

                                 Con cháu quế hoè rạng thế gia.


                                   Nguyễn Hữu Tư và gia đình