Bạn Đang ở đây:

Tổng Hội Chiến Tranh Chính Trị

Thơ Cay Văn Đắng XHCN

In PDF.

VIẾNG ĐỀN KIẾP BẠC

Bác anh hùng tôi cũng anh hùng
Tôi, Bác cùng chung nghiệp kiếm cung
Bác đuổi quân Nguyên thanh kiếm bạc
Tôi trừ giặp Pháp ngọn cờ hồng
Bác đưa một nước qua nô lệ
Tôi dắt năm châu đến đại đồng
Bác có linh thiêng cười một tiếng
Rằng tôi cách mạng đã thành công

Hồ Chí MinhBài họa : MẮNG NGUYỄN SINH CUNG

Ta đọc bài thơ thấy hãi hùng
Rõ ràng hỗn xược lắm nghe Cung !
Đã đem dân tộc vùi canh bạc
Lại lấy giang san nhuộm sắc hồng
Dám sánh tiền nhân tầm vĩ đại
Hòng khoe hậu thế chuyện tương đồng
Tội đồ thiên cổ là mi đấy !
Khoác lác eo xèo muốn kể công !

Trạng Phét

CNXH : "Chữ Nghĩa Xấu Hổ"

KTM   (Kinh Tế Mới):

Không Thiếu Mì
Không Thấy Muối
Khổ Thấy Mẹ
Khổ Tại Mình
Không Theo Mỹ
 

Thư "cháu ngoan"
gởi Đại biểu Quốc hội VN

 
Tuổi thơ "cháu ngoan" chỉ học
Đánh "Ngụy", đánh Mỹ, đánh Tây.
Lớn lên đâu còn gì đánh,
Cháu ngoan chỉ biết ... đánh giày!
 
Nước ta giờ là của Đảng,
Tự Do, dân chết mặc bay,
Độc Lập, quan ngồi tham nhũng,
Hạnh Phúc, trẻ lết ăn mày!
 
Hoàng Sa thì không còn nữa,
Nam Quan, Bản giốc đã bay,
Cao nguyên của Tàu Bô-Xít,
Cháu ngoan chỉ có gốc cây!
 
Mỹ, Tây bây giờ là bạn,
Còn Tàu là bố, là thầy,
Nhân dân, có đảng ta trị,
Chúng cháu xin nhận đánh giày!
 
Đại biểu nào không nhất trí,
Đứng dậy can đảm cho hay!

Du Hồ
 


Hỡi Anh Bộ Đội

Hỡi anh Bộ Đội, Thương Binh
Chắc anh đã thấy dân mình ra sao
Công Lao xương máu năm nào
Bây giờ lãnh đạo mang trao cho Tàu
Nam Quan, Bản Giốt còn đâu
Hoàng Sa biển rộng lần hồi cống dâng
Đời anh sống chết bao lần
Vì lòng yêu nước dự phần góp tay
Trắng đen rõ thật ban ngày
Cộng đảng chính thật một bầy độc tôn
Quảnh mặt bất chấp lòng dân
Phản bội xương máu giết mầm Tự Do
Việt Nam nguyên dẫy sơn hà
Mồ hôi công sức ông cha đắp bồi
Truyền thống dân tộc còn đâu
Lê-Nin, Cát- Mác trị ngồi nước ta
Trong tay sẵn khẩu AK
Ngày xưa anh đã xông pha bao lần
Xin anh đừng chớ lừng khừng
Ra tay cứu độ thanh trừng kẻ gian
Nông, Triết, Dũng lũ bạo tàn
Chúng đem bán nước cho phường Tàu Mao
Toàn Dân chung một cao trào
Trong ngoài hiệp lực diệt Mao cứu nhà.

Nguyễn Quốc Việt Hùng

         
Hỡi

Các bác Nông Dân Tay lấm chân bùn
Các Giáo Dân bị áp bức
Các Phật Tử bị đàn áp
Công Nhân bị bóc lột
Nông Dân bị cướp ruộng, cướp đất
Công Dân bi oan khiên
Đồng Bào bị ức hiếp
Hãy mạnh dạn đứng lên
Nhân Dân Toàn Thắng

Tuổi Trẻ
 


Phong bì

 Phong lan, phong chức, phong bì
 Trong ba thứ ấy, thứ gì quý hơn?
 Phong lan ngắm cảnh cũng buồn
 Phong chức thì phải cúi luồn vào ra
 Chỉ còn cái phong thứ ba
 Mở ra thơm nức, cả nhà cùng vui
 
 Thanh cha [tra], thanh mẹ, thanh gì
 Hễ có phong bì thì nó Thank You !
 
 Đảng ta là đảng thần tiên  (thân tiền)
 Đa-lô [dollars] thì được, đa nguyên thì đừng!

....

 Ngày đi, Đảng gọi Việt gian
 Ngày về thì Đảng chuyển sang Việt kiều
 Chưa đi : Phản động trăm chiều
 Đi rồi thành khúc ruột yêu ngàn trùng!
 Ngày xưa chửi Mỹ hơn người
 Ngày nay nịnh Mỹ chẳng ai bằng mình!
 

Đĩ

 Chiều chiều trên bến Ninh Kiều
 Dưới chân tượng Bác đĩ nhiều hơn dân!

 
Bia ôm

 Trăm năm bia đá cũng mòn
 Bia chai cũng vỡ, chỉ còn bia ôm!
 
 Thầy giáo lãnh lương ba đồng
 Làm sao sống nổi mà không đi thồ
 Nhiều thầy phải đạp xích lô
 Làm sao xây dựng cơ đồ học sinh
 Cô giáo phải bán bia ôm.
 Ôm phải học trò, ăn nói sao đây ?!


 
Hồ

 Trách ai sinh thứ họ Hồ
 Để cho cả nước như đồ vất đi
 Bác Hồ đại trí, đại hiền
 Chơi "Minh Khai" chán, gả liền Hồng Phong
 Minh Khai phận gái chữ tòng
 Bác Hồ sái nhất, Hồng Phong sái nhì

*

 Ông Đồng, ông Duẩn, ông Chinh.
 Vì ba ông ấy dân mình lầm than
 Trường Chinh, Lê Duẩn, Văn Đồng
 Cả ba đồng lòng giết chết con tôi
 Trường Chinh, Lê Duẩn, Văn Đồng
 Ba thằng cùng béo, vặt lông thằng nào ?
 Vặt lông cả đám cho tao...

*

 Ngày xưa đại tướng cầm quân.
 Ngày nay đại tướng cầm quần chị em
 Khi xưa trấn thủ lưu đồn.
 Bây giờ đại tướng trấn L.n chúng em

*

 Giỏi a đồng chí Đỗ Mười.
 Lớp ba chưa đỗ đã ngồi Bí Thư

*

 Vẻ vang thay lãnh tụ ta.
 Đem dân xuất khẩu bán ra nước ngoài

*

 Ngày xưa giặc Pháp mộ phu.
 Ngày nay Đảng bán dân ngu lấy tiền!
 Đảng ta là đảng cầm quyền
 Đảng bán ruộng đất lấy tiền Đảng tiêu

*

 Tiên sư Cộng Sản Việt Nam.
 Cuối đời bán cả giang san nước nhà !
 Dịch heo nối tiếp dịch gà.
 Bao giờ dịch Đảng cho bà con vui
 Bao giờ Hồ cạn, Đồng khô
 Chinh rơi, Giáp rách, cơ đồ mới yên


Bác Hồ và cái lồng chim
 
Bác Hồ có một con chim...
Bác nhờ Thị Định đi tìm cái lồng
Thị Định dậm cẳng chổng mông:
“Chim bác bự, kiếm đâu lồng vừa chim?”
Thị thi ỏn ẻn cười duyên:
“ Lồng em vừa khít đựng chim bác Hồ!”
Tăng tuyết Minh cũng hô to:
“Lồng em vừa khít bác Hồ đựng chim!”
Bác Hồ nằm giữa Ba Đình
Nhổ râu bứt tóc vì chim với lồng.

Tú Nạc

 
LỪA GÁI

Tên nào hay lừa đàn bà,
Là “Bác” của Đảng, Hồ già chứ ai.
Tên nào miệng nói khơi khơi ,
Vì dân, vì nước cả đời độc thân,
Độc thân thấy gái thì lần...
Con rơi, vợ rớt thấp phần tóe loe.
“Bác” già nhưng vẫn còn le
“Ủng hộ” một tí, Bác đè cháu ngoan.

 
Mơ Thấy Bác HỒ

“Đêm qua mơ thấy Bác HỒ
Đàn ông mất hứng, đàn bà xẩy thai
Trẻ con khóc thét phải sài,
Mèo kêu, gà nhảy, lợn nhoài, chó điên.
 

BÁC ĐẢNG

Đảng ta có một “Bác Hồ”,
Khiến cho cả nước tô hô sự đời
Áo quần rách rưới tả tơi
Thằng cu, cái hĩm đứng ngồi lộ ra
“Bác Hồ” trơ cái mặt già
Đi đây dê đó đàn bà ớn luôn
Hồ rằng tu ở trong hang
Đêm đêm tìm hóc là hàng bợ ngay
Kể sơ tên tuổi mấy người:
Tuyết Minh, Thị Lạc, ả này Lim Sam,
Vợ Nga vợ Pháp tùm lum,
Vạch ra “cách mệnh um tùm lá đa
Than ôi, “Bác” của đảng ta
“Thần đồ nó ám”, Bác ca đại đồng

Phi Hồng
 


NHÀ NƯỚC BÁN VẢI

Đảng ta bán vải hôm nay,
Mỗi người hai thước phen nầy ấm thân;
Hoặc may áo hoặc may quần,
Khéo may vừa vặn nửa phân không thừa.
Tay cầm hai thướ'c vải thưa,
Lòng em hồ hở ơn nhờ đảng ta,
May quần thì để vú ra,
Em đành may áo, lá...nho lõa lồ.
Vội vàng cất ảnh bác Hồ,
Sợ rằng em để tô hô bác cười.
Chú Thoòng cảm tác
Khoe

Đảng khoe trí tuệ phi thường
Dân khoe cùm xích, xương sườn việt ưu

Đảng thường làm ít nói nhiều
Dân làm quần quật sớm chiều hụt hơi.

Bước qua thế kỷ hai mươi
Đảng còn lẹt đẹt cuối thời mười lăm.

MB/TĐ/56
 

Trồng Người

Mười năm Bác, Đảng trồng cây
Những rừng danh mộc mỗi ngày hiếm hoi.
Trăm năm Bác, Đảng trồng người
Khỉ trình phương án, đười ươi giảng bài...!


Đảng Yêu Việt nào?

Việt Minh, Việt Cộng, Việt Kiều,
Trong ba Việt ấy, Đảng yêu Việt nào?
Việt Minh thì tuổi đã cao!
Việt Cộng ốm yếu, xanh xao gầy còm!
Việt Kiều thì vẫn còn son.
Đảng yêu, đảng quý như con trong nhà!
Chỉ cần một ít Đô La,
Việt Gian phản quốc hóa ra Việt Kiều!
Đảng Vẹt...

Ăn như tu, Ở như tù, Nói như lãnh tụ.
Viêc làm như CON.."CU"
Ăn Ðại Táo
Ở Ðại Gia
Ăn nói Ba Hoa
Làm Ðại Khái
Báo Cáo Lại Hay
Giọng Vẹt Cả Ngày
.... Ðều là "Náo" cả !!!