Bạn Đang ở đây:

Tổng Hội Chiến Tranh Chính Trị

Sống Một Ðời Cho Thoả Ngàn Ðời

In PDF.Tim ngưng đập nhưng anh chưa hề chết
Vì lòng anh đã hoà nhịp lòng người
Giòng máu Việt dõi trời Nam cao ngất
Chí quật cường cuồn cuộn khách ly hương
Anh thôi hát mà tiếng rền sông núi
Bởi tình anh cuốn hút vạn tim  người
Tâm can anh thức tỉnh trời thế giới
Lời yêu thương dân tộc dấy ngàn khơi

Anh nằm xuống mà chí cường bước tới
Cả một đời mong mỏi cứu quê hương
Lòng nhiệt huyết tài năng làm khí giới
Vượt ngàn trùng bằng nạng gỗ khắp nơi

Vòng tay anh cao rộng ngất tầng mây
Ôm đất nước cùng giống nòi Lạc Việt
Anh đã sống chia tin yêu cuộc sống
đem tình mình san sẻ nỗi bi thương

Năm mươi lăm năm kiên cường cất bước
Bốn mươi năm anh đã ngước cao đầu
Lời lương tâm khiến thế thù khiếp sợ
Nạng gỗ xưa giờ cánh mở Thiên Thần
Anh nằm xuống nhưng máu hùng vẫn chảy
Thân nghỉ ngơi mà mạch sống ngút trời
"Lúc hiến thân là khi được nhận lãnh" *
"Anh ra đi là để sống muôn đời" *

Anh sống mãi sẽ không bao giờ chết
"Lời Kinh Ðêm" vẫn gào thét biển đời  **
"Nguyễn thị Sài Gòn" sẽ đòi lại quê hương  **
và "Trần thị Thương Nhớ" sẽ luôn hy vọng **

Tên anh sáng giữa trùng trùng sao sáng
Chỉ một đời, sống phỉ chí ngàn đời
Nơi anh đến để kết tinh sức sống
Ðã dậy lên làm rung chuyển triệu người

Anh đã sống tuyệt vời, anh Việt Dzũng!

smc. (Ðể tưởng nhớ Việt Dzũng) 12/30/2013
* trích thánh ca "Kinh Hoà Bình" cuả Lm Kim Long, Việt Dzũng hát
**Lời Kinh Ðêm và Tình Ca Nguyễn Thị Sài Gòn của Việt Dzũng"